Yogesh G Raut 79.27% 2016-17
Rushikesh G Jumle 77.20% 2016-17
Siddhant Shekle 76.07% 2016-17
Anis Shah Akram Shah 75.91% 2016-17
Pooja S Wawali 73.0% 2016-17
Ankit R Jadhav 85.01% 2017-18
Ayushi R. Kumbhare 80.54% 2017-18
Anis Shah Akram Shah 79.50% 2017-18
Sheikh Arif 84.80% 2018-19
Aquib Husain Aleem Husain 84.60% 2018-19
Vaishnavi G. Bangde 83.80% 2018-19
Uzma A. Ansari 81.90% 2018-19
Gaurav D. Ghode 81.82% 2018-19
Vishal G. Rathod 81.18% 2018-19
Mayuri Sakharkar 85% 2019-20
Saurabh Pawar 83.73% 2019-20
Vaishnavi Jamgade 81.18% 2019-20
Himanshi Dhande 81.18% 2019-20
Gaurav Ghode 95.10% 2019-20
Samiksha jagtap 94.30% 2019-20
Vaishnavi G. Bangde 94.20% 2019-20
Mayuri sakharkar 92.00% 2020-21
Sameen I sheikh 86.10% 2020-21
Arpit zile 83.30% 2020-21
Pratham pantawane 84.36% 2020-21
Sakshi patne 83.40% 2020-21
Muskan shaikh 82.27% 2020-21